آرشیف

2016-3-17

جام غور

مجمع ملی جوانان افغانستان از زیارمل تقدیر نمود

مجمع ملی جوانان افغانستان-دفتر ولایتی غور از شاه محمود زیارمل اول نمره عمومی اکادمی نظامی پوهنتون مارشال محمد قسیم فهیم، تقدیر نمود.
گل احمد عثمانی رئیس مجمع ملی جوانان افغانستان-دفتر ولایتی غور حین تفویض تقدیرنامه به آقای زیارمل، وی را الگوی برای نسل جوان عنوان نموده و گفت:" جوانان تحصیل کرده هسته ی اساسی جامعه اند و زیارمل ضمن هسته مهم جامعه، افتخار مردم غور است".
قابل ذکر است که دگروال شاه والی پدر شاه محمود زیارمل نیز به عنوان "پدر خوب و مشوق فرزند" از سوی این نهاد مورد احترام قرار گرفت.
شاه محمود زیارمل جوان غوری که در سطح اکادمی ملی نظامی پوهنتون مارشال محمد قسیم فهیم اول نمره عمومی در رشته انجینری ساختمانی فارغ شد از سوی رئیس جمهور کشور با تفویض مدال درجه یک افغانستان (بریال) مفتخر گردید.
 
پنجشنبه 27 حوت 1394 برابر است با 17 مارچ 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور