آرشیف

2018-11-13

جام غور

متعرضان: حکومت به محاصره یکنیم ماهه چهارسده توجه نمیکند

شماری از شهروندان غور در اعتراض به بی توجهی حکومت مرکزی در قبال محاصره یک نیم ماهه ولسوالی چهارسده ولایت غور تجمع اعتراضی نموده و خواهان درهم شکستن محاصره این ولسوالی شدند.
معترضان هشدار میدهد که در صورت حکومت مرکزی به زودترین فرصت به وضعیت امنیتی این ولسوالی توجه نکند، ولسوالی چهارسده بدست طالبان سقوط خواهد کرد.
از یک نیم ماه به این طرف طالبان بطور وقفه یی بالای ولسوالی چهارسده و منطقه منګ آن ولسوالی حملات تهاجمی داشتند که شدید ترین درگیری در هفته اخیر در این ولسوالی رخ داد و شب گذشته طالبان حملات شان را دوباره از سر گرفتند.
معترضان می گویند که در ولسوالی چهارسده بشمول نیروهای امنیتی و مامورین ملکی مردم با کمبود مواد خوراکی مواجه اند. آنان از حکومت می خواهند تا با مداخله قوای هوایی ولسوالی چهارسده را از محاصره نجات دهند.
 
سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷ برابر است با ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور