آرشیف

2017-7-6

جام غور

مادر 60 ساله را فرزند معتاد کشت و یا شوهرش؟

یک مرد معتاد به مواد مخدر در قریه سرپنک ولسوالی تیوره ولایت غور، مادر 60 ساله اش را با فیر گلوله از پا درآورد. اما منابع محلی می گویند که این زن بگونه غیر عمدی از سوی شوهرش کشته شده است.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با تائید این خبر گفت:" تا اکنون مشخص نیست که این زن بطور غیر ارادی توسط شوهرش کشته شده یا قصدا توسط پسرش که معتاد به مواد مخدر است".

به نقل از منابع محلی، شوهر این زن که میخواست فرزندش را با تهدید تفنگ سرزنش کند، خانمش مانع این کار شد، اما ناگهان گلوله ی به زن مسن اصابت کرد و از پا درآمد.

گفته میشود محل که این رویداد رخ داده است، زیر کنترول طالبان مسلح قرار دارد.

پنجشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۶ برابر است با ۶ جولای ۲۰۱۷

نویدالله پژواک

وبسایت جام غور