آرشیف

2016-7-13

جام غور

لعل بهادر فروتن یکی از چهره های جهادی غور زخمی گردید

لعل بهادر فروتن یکی از چهره های سرشناس جهادی عصر روز دوشنبه در نزدیک منزلش در قریه اسپرمانی ولسوالی دولتیار زخمی گردید.
محمد زمان عظیمی آمر امنیت قوماندانی امنیه غور با تایید این خبر گفت:"فیر هوایی صورت گرفته و در نتیجه یک مرمی به فروتن اصابت کرده که زخم وی سطحی و فعلا وضعیت صحی اش قابل اطمینان است".
آمر امنیت قوماندانی امنیه می گوید که بین دو تن بر سر زمین جنجال بوده و آقای فروتن در همین وقت در پیشروی منزلش قرار داشت که یک فیر مرمی هوایی به وی اصابت کرد.
 
سه شنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۵ برابر است با ۱۲ جولای ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور