آرشیف

2018-3-23

جام غور

لت و کوب خبرنگار توسط پولیس در ولایت غور

پولیس قوماندانی امنیه غور، معروف سیدی، خبرنگار محلی سلام وطندار و مسوول رادیو سرحد را به دلیل عکس گرفتن لت و کوب کردند.
آقای سیدی بعد از آن مورد لت و کوب پولیس قرار گرفت که میخواست از درگیری آنان (پولیس) عکس برداری نماید.
دفتر ولایتی اتحادیه خبرنگاران و کمیته دفاع از خبرنگاران، این عمل پولیس را نکوهش نموده و از مسوولان اداره محلی خواهان پیگیری موضوع شدند.
از سوی هم، اقبال نظامی، سخنگوی پولیس غور می گوید که موضوع لت و کوب خبرنگار تحت پیگرد آنان قرار دارد.
 
جمعه ۳ حمل ۱۳۹۶ برابر است با ۲۳ مارچ ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور