آرشیف

2021-6-24

جام غور

قیام مردمی در ولسوالی دولتیار ولایت غور
صدها تن از باشندگان ولسوالی دولتیار ولایت غور به رهبری عطامحمد دهقانپور، وکیل منتخب مردم غور در شورای ملی، صبح امروز علیه طالبان بسیج شدند.
عطا محمد دهقان پور؛ عضوی شورای ملی کشور ، صبح امروز از پوسته های امنیتی و دفاعی ولسوالی دولتیار ولایت غور بازدید نمود.
این عضوی مجلس ، درحالی از پوسته های امنیتی دیدن میکند که در این اواخیر حملات دشمن در ولایت غور افزایش یافته است.