آرشیف

2019-6-6

جام غور

قوماندان کندک سوم قول اردوی ظفر در غور شهید شد

جگرن احمد فواد اندرابی، قوماندان کندک سوم قول اردوی ۲۰۷ ظفر در درگیری با طالبان در ولسوالی دولتیار ولایت غور کشته شد.
نیروهای امنیتی صبح روز پنج شنبه، عملیات پاک سازی مناطق سمک و پشته نور ولسوالی دولتیار را از وجود طالبان راه اندازی نمود.
گفته میشود که در این عملیات ۵ تن طالب نیز کشته شدند.
جگرن اندرابی دوسال قبل در پس گیری ولسوالی تیوره ولایت غور، اطراف شهر فراه و پاک سازی مناطق بند سلما از وجود طالبان نقش مهم داشت.
 
پنج شنبه ۱۶ جوزا ۱۳۹۸ برابر است با ۶ جون ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور