آرشیف

2015-5-20

جام غور

قوماندان زورمند در ولسوالی شهرک، مالدار کوچی را با مواشی اش تیرباران کرد

چهارشنبه 30 ثور 1394 برابر است با 20 می 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
مسوولان اداره محلی غور می گویند که فضل الحق یکی از قوماندانان مسلح غیر مسوول در ولسوالی شهرک ولایت غور یک مالدار کوچی را با شلیک گلوله کشته است و 45 راس گوسفند را نیز با گلوله بسته و از بین برده است.
این منبع می گوید که قوماندان فضل الحق  باشنده منطقه اوشان ولسوالی شهرک که میخواست از یک تن مالدار کوچی باج گیرد، اما این مالدار از دادن باج خود داری نموده و از سوی این زورمند با فیر کلاشینکوف زخمی شده که بعد از مدت در کلینیک شهرک جان باخته است.
آقای خطیبی می گوید که قوماندان فضل الحق با زخمی ساختن این مالدار اکتفا نکرده و 45 راس مواشی را در پیش روی چشمان صاحبانش تیرباران کرده است.