آرشیف

2019-4-22

جام غور

قول اردوی ۲۰۷ ظفر هرات با آسیب دیدگان سیلاب ها کمک نمود

وزارت دفاع ملى مى گويد، که نيروهاى قول اردوى ٢٠٧ ظفر هرات، ساعت ١١ قبل از ظهر امروز به محلات آسیب دیده گان قریه سنوگرد ولسوالی گذره هرات اعزام گردیدند.
مردم محلات ذكر شده در اثر سرازير شدن سيلاب ها در شرايط نامناسبى به سر ميبردند توسط اردوى ملى شما به مكان هاى مصون انتقال داده شده و به ١٠٠ خانواده غذا و مواد خوراكى خويش را توزيع نمودند.

وبسایت جام غور