آرشیف

2016-1-9

جام غور

قطع پروازها مردم غور را با مشکل مواجه ساخته است

محمد حسن حکيمى
Jan 08, 2016 – 09:45
فيروزکوه (پژواک، ١٨ جدی ٩٤): نزدیک به یکماه میشود که پرواز شرکت های هوايی به ولایت غور قطع بوده و مسافرین از اين ناحيه سخت شکايت دارند.
این در حالی است از سه روز میشود که راه کابل- غور و شش ولسوالی به مرکز اين ولايت به علت برفبارى مسدود شده است.
سردی هوا، باریدن برف، صعب العبور بودن راه ها، خرابی سرک ها و مشکلات امنیتی چالش های اند که مسافرین به خصوص کارمندان دولتی و مریضان را به چالش روبه روکرده است.
به همين علت بيشتر مردم ترجيح ميدهند که از طريق هوا به هرات و کابل بروند، اما پرواز شرکت هاى خصوصى "افق شرق" و "افغان جت" که هر کدام هفتۀ دو روز بين غور و کابل پرواز داشتند از يکماه بدينسو قطع مى باشد.
عیدى گل احمدی، يکتن از باشنده گان غور میگوید که برادرش مريضى شديد داشت، از طریق زمین با این سردی و برف مشکل بود که به کابل بروند، یک هفته منتطر بودند و طیاره نیامد و ناگزير شدند که مريض را از طریق زمين توسط فلاينکوچ به کابل ببرند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: "یک شب و دو روز به راه بودیم، سرک ها برف و گل بود، شب هم هوتل سرد بود که وضعیت مریض ما بدتر شد و بعد از رسیدن به کابل به پاکستان رفتیم و اينک دوباره به کابل آمده ايم."
احمدى با ابراز نگرانى ميگويد که راه کابل- غور به علت برفبارى مسدود است، ميخواهند که تکت طياره بگيرند، اما پروازها قطع است.
اين مريضدارعلاوه ميکند که با نماینده گی شرکت هوايى تماس گرفتند و آنها گفته اند که هفته آینده پرواز ها آغاز ميشود.
حالا مجبور هستند که يک هفته در هوتل بمانند و مصرف کنند و مشخص نيست که آيا پروازها شروع ميشود و يا خير؟
ماموران دولتى نيز از اين ناحيه با مشکل مواجه اند.
فضل الحق نجات، معاون تدریسی ریاست معارف غور میگوید که یکماه پیش بخاطر یک سیمينار از طریق وزارت معارف به کابل رفته و تا کنون منتظر پرواز است.
نجات گفت که همرای وى چند کارمند دیگر نیز است و در هوتل یک اتاق را شب ١٥٠٠ افغانی کرایه میدهند و بدون غذا، روزانه مصرف شان ٥٠٠ افغانی ميشود.
وى تصريح کرد: "در دفترغور کارهای زیادى داريم که باید اجرا می شد و به مشکلات مردم رسيده گى ميکرديم."
اين مقام دولتى ميگويد که بخاطر مشکلات امنیتی نمیتوانند از طريق زمين رفت و آمد کنند، به همين علت از شرکت هوايی افغان جت در کابل تکت گرفته، اما شرکت چند بار گفته است که فردا و پس فردا پرواز ميشود، ولی تا کنون هيچ معلوم نيست.
گل احمد عثمانی رئیس کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین غور نيز میگوید که بخاطر کار رسمی به کابل رفته بود که پرواز ها قطع شد، بیش از سه هفته منتظر پرواز بود، بالاخره از طريق هوا به هرات و بعد از چهار روز با بسیار مشکل توسط یک پرواز نظامی به غور برگشت.
وی شکايت کرد که شرکت ها به مردم تکت میدهند و می گویند فردا و پس فردا پرواز است.
بعضی از کارمندان دولت با پذیرفتن خطرات امنیتی و مشکلات راه از راه زمین از کابل به غور و یا هرات ميروند.
محمد ابراهیم خلیل، کارمند ریاست معارف میگوید که دو هفته ميشد که منتظر پرواز بودند، بعد با چند کارمند ديگر دولت و پذيرفتن خطرات امنیتی از راه ولسوالى جلریز ولايت ميدان وردک و سپری کردن یک شب و دو روز توسط موتر فلاينکوچ در حالیکه هوا بسیار سرد و سرک ها خراب هم بود، هر نفر با پرداخت ١٨٠٠افغانی کرایه به غور برگشتند.
غلام ناصر خاضع، والی غور نیز از قطع پرواز شرکت های هوایی انتقاد نموده، ميگويد که بسیاری از کارمندان دولتی به شمول رئیس شورای ولایتی بعد از چند روز انتظار مجبور شدند که از کابل به هرات و بعداً توسط هليکوپتر اردوی ملی به غور بيايند.
اين هليکوپتر بخاطر اکمالات نیروهای امنیتی ولسوالی های پسابند و چهارسده غور آمده بود.
خاضع خاطرنشان کرد: "من با وزارت ترانسپورت و هوا نوردی به تماس شدم و گفتم یا این پروازها منظم و یا قطع شود تا مردم راه خود را پيدا کنند."
به گفتۀ والى غور قيمت تکت نيز بلند بوده و به علت کهنه بودن طیاره ها پرواز ها نیزغیر مصوون ميباشد.
فضل احمد، مسوول دفتر شرکت افغان جت در غور میگوید که اگر چه اطلاع دقیق ندارد، اما گفته ميشود که پروازها بخاطر چک طیاره ها و مشکلاتى که با وزارت ترانسپورت است متوقف است.
شرکت افغان جت در هر هفته "دو شنبه و چهار شنبه" از کابل به غور و از غور به کابل پرواز داشت و قیمت يک طرفه تکت آن ٦٣٠٠ افغانی است.
فضل احمد علاوه ميکند که ده روز پیش به مسافرین تکت توزیع نمودند و گفته شد که پرواز ها شروع میشود، ولی تا کنون پروازها صورت نگرفته و در این هفته هم پرواز نیست.
عبدالستار مسوول دفتر شرکت هوايی افق شرق در غور نيز میگوید که پروازها به علتى که طیاره بخاطر چک به خارج از کشور رفته، قطع مى باشد.
این شرکت هر هفته "شنبه و چهار شنبه" از کابل به غور، از غور به کابل، از هرات به غور و از غور به هرات پرواز داشت.
کرایه تکت يکطرفۀ کابل- غور ٦١٦٠ افغانی و از هرات- غور ٥٣٢٠ افغانی است.