آرشیف

2020-6-24

جام غور

قتل یک سرباز در نزدیک فرماندهی پولیس غور

 
صبح روز چهارشنبه, یک سرباز پولیس قوماندانی امنیه غور در منطقه "جر کندیوال" توسط تفنگداران موترسایکل سوار هدف قرار گرفت و کشته شد.
گفته میشود در این رویداد یک افسر پولیس نیز زخم برداشته است.
این رویداد در فاصله نزدیک به فرماندهی پولیس غور رخ داد.
 
چهار شنبه ۴ سراطان ١٣٩٩
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور