آرشیف

2014-10-13

جام غور

قایم: تا ۵ سال دیگر نیاز به اکمالات و تجهیزات نداریم

قایم: تا ۵ سال دیگر نیاز به اکمالات و تجهیزات نداریم

سه شنبه ۸ میزان ۱۳۹۳ برابر است با ۳۰ سبتامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

احمد فهیم قایم قوماندان امنیه غور میگوید که در طی چند ماه اخیر یکصد عراده وسایط رزمی و نقلیه را با اکمالات و نیازمندی های چون مهمات وتجهیزات، محروقات، تعمیرات و غیره موارد را اکمال نموده که نیاز مندی ۵ ساله پولیس ملی در آن ولایت را مرفوع ساخته است.
آقای قایم با قدردانی از مقامات وزارت امور داخله کشور مبنی بر توجه آنان به ولایت غور گفت:" از زمانیکه بسمت قوماندان امنیه مقرر گردیدم امر ۷۰ عراده رنجر و ۳۰ عراده تانک با اکمالات و تجهیزات ۵ ساله پولیس را از وزارت داخله گرفتم که قبل از عید قربان همه این امکانات به فیروزکوه خواهد رسید".
نامبرده به گونه انتقاد از قوماندان اسبق امنیه غور که گویا وی برای اکمالات و تجهیزات پولیس در آن ولایت توجه نداشت، گفت:" قطعه ویژه پولیس که قرار بود دوسال قبل ایجاد شود، کم کاری های مسوولین پولیس باعث شد که به تعویق افتد، به نصرت خداوند توانستم امر ایجاد این قطعه را با تجهیزات و پولیس آموزش دیده و مسلکی به سویه قوت های "ناتو" از وزرات امور داخله بگیرم و در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن در فیروزکوه خواهیم بود".
قوماندان امنیه غور از عملیات مستقلانه نیروهای امنیتی در پسابند، چهارسده، دولتیار، دولینه و مسیر شاهراه های عمومی یاد کرد و گفت، نیروهای امنیتی بویژه پولیس ملی فعالیت ها و عملیات مستقلانه ی را راه اندازی نمودند که به گفته اش دست آورد های چشم گیری داشت.
آقای قایم خاطر نشان ساخت که تجهیزات، مهمات، وسایط رزمی و نقلیه و هم چنان مسلکی بودند نیروهای امنیتی غور میتواند از تامین امنیت آن ولایت موفق به در آیند.
گفته میشود که کوهستانی بودن و زود رس سرمای زمستان در ولایت غور باعث شده که فعالیت های مخالفان دولت در آن ولایت کاهش پیدا کند.