آرشیف

2018-4-7

جام غور

قانون 'مراسم عروسی' در افغانستان نافذ شد

سخنگوی وزارت عدلیه امروز در یک نشست خبری از نافذ شدن قانون مراسم ازدواج در کشور گفت و اظهار داشت که از بین بردن رسوم مغایر احکام اسلام، جلوگیری از مصارف گزاف، فراهم آوری تسهیلات برای برگزاری مراسم، حفظ ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از انحرافات اخلاقی از اهداف اصلی این قانون است.