آرشیف

2021-6-14

جام غور

قاضی محکمه ولسوالی لعل وسرجنگل غور ترور شد

قاضی گل احمد، قاضی محکمه ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور پیش از چاشت روز دوشنبه 24 جوزا، در قریه “دهن تسرقی” با برادر زاده اش کشته شد.
این رویداد پیش از چاشت روز دوشنبه 24 جوزا در 20 کیلومتری شرق فیروزکوه در قریه دهن تسرقی اتفاق افتاد.
مسوولان اداره محلی تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده اند.

وبسایت جام غور