آرشیف

2008-6-10

جام غور

قاضی عبدالقادر امامی: تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری باید قانونی باشد

قاضی عبدالقادر امامی: تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری باید قانونی باشد

چهار شنبه 22 عقرب 1387 برابر با 12 نوامبر 2008

جام غور

 

قاضی عبدالقادر امامی نمایندۀ مردم ولایت غور در پارلمان وکاندید احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در گفتگو با تلویزیون ملی کشور هر نوع تأخیر وتعلل در انتخابات ریاست جمهوری را قبل از تعدیل ماده قانون نقض قانون اساسی خواند. وی در پاسخ این سئوال که رئیس کمیسیون انتخابات گفته است در تفاهم و مشوره با رهبران تنظیم های جهادی شاید انتخابات به تعویق بیافتد گفت قانون انتخابات توسط پارلمان ساخته شده وتعدیل آن نیز از صلاحیت پارلمان است واینکه رهبران تنظیم ها درین مورد تصمیم بگیرند هیچنوع مشروعیت قانونی ندارد واگر خواسته باشند انتخابات را به دلائل امنیتی به تعویق بیاندازند اول باید قانون را تغیر دهد. وبعد روی تأخیر انداختن آن صحبت شود وی گفت در شرائط بدی امنیتی فعلی شاید انتخابات ناقص باشد این تأخیر باید جنبه قانونی پیدا کند والا نقض قانون اساسی نیز یک تخلف آشکار است..

 

هماهنگی کمکهای انسانی همکاری

دفتر ساحوی (CHA  ) غور

 تاریخ 2008/   11  /  08  

 باز هم می خواهم یک پروژه جدید که در بخش زراعت از طرف این اداره در ولایت غور  تطبیق می گردد از طریق شما به هموطنان غوری ام معرفی کنم .

نام پروژه     : توزیع وچر به خاطرازدیاد حاصلات زراعتی در ولایت غور (AVIPA ) .

هدف پروژه  : کمک به دهاقین که در سال جاری نتوانستند از زمین های خود  حاصل خوب بگیرند .

فند دهنده     : موسسه    ( IRD ) .

اکمال کننده مواد  : شرکت زراعتی درخشان از طریق موسسه  ( هندولیک ) .

تطبیق کننده : موسسه  ( CHA ) .

ساحات تحت پوشش : ولسوالی های لعل و سرجنگل / چارسده /مرکز چغچران / دولینه / تولک / وساغر .

تعداد مستفدین :  تعداد ( 16000 ) شانزده هزار دهقان . 

نوعیت کمک  : توزیع گندم بذری للمی به ارزش 138 دالر و گندم بذری ابی به ارزش 181 دالر برای فی نفر دهقان .

شروع پروژه : اول اکتوبر سال 2008 

معیاد پروژه  : یک سال .

طرز العمل انتخاب دهاقین : از طریق شوراهای انکشافی به تایید نماینده شورای ولایتی / نماینده ریاست زراعت / و نماینده مقام ولایت و نماینده موسسه تطبیق کننده .

در اخیر از خدواند منان می خواهم تا به ما توفیق دهد تا در این امر خیر به هموطنان نیاز مند خود مصدر خدمت شویم و بتوانیم این پروژه عام المنفعه به همکاری مردم موفقانه تطبیق نماییم  و دعا می کنیم تا سال اینده یک سال عاری از خشک سالی برای مردم افغانستان و باالخاصه مردم غور باشد تا دهقانان بتوانند از این فرصت بدست امده نفع مناسب ببرند و نتیجه زحمات  شان برباد نرود . امین 

مسول دفتر ( CHA ) ولایت غور 

محمد نادر رحیمی 

 

گزارش از تطبیق پروژه ها در ولایت غور

خرسندم که در طی مدت دوهفته دومین پروژه جدید را از طریق شما به هموطنان غوری ام معرفی می نمایم که در بخش صحت برای مردم  ساحات دورافتاده ولایت غور که به نسبت دوری راه به کلنیک ها دسترسی ندارند تطبیق می گردد

 نام پروژه : تقویت سیستم صحی ازطریق ایجاد سب سنترها و تیم های صحی سیار

فند دهنده  : موسسه   ( GAVI )  .

تطبیق کننده : موسسه ( CHA )  .

تاریخ شروع پروژه : اول نومبر سال 2008 میلادی .

تاریخ ختم پروژه   : اخیر ماه فبروری سال 2012 میلادی .

مدت دوام پروژه   :   ( 40  ) ماه .

موقیعت سب سنتر ها : دهور / اسپرف / رغسکن/و زرتلی  مربوط مرکز چفچران .پای حصار /غار الله یار / و خواجه بور مربوط ولسوالی شهرک . 

فراه رود مربوط ولسوالی دولینه .قلعه گوهر مربوط ولسوالی چار سده .

دهن جمال مربوط ولسوالی پسابند .پشت نور مربوط ولسوالی دولتیار .

اهداف پروژه : تهیه مراقبت های صحی اساسی با کیفیت برای مردمی که تا حال حاضر تحت پوشش خدمات صحی قرار نگرفته اند .

خدماتی که توسط این مراکز صحی فرعی انجام می شود قرار ذیل است .

         مراقبت های قبل از ولادت /هنگام ولادت و بعد از ولادت .

         تنطیم خانواده یا ( فامیلی پلاننگ ) .

         مراقبت های طفل نوزاد .

         صحت طفل ومعافیت .

         وقایه از سوتغذی .

         ارزیابی سوتغذی .

         کنترول توبر کلوز / ملاریا و ایدز .

         تعلیمات صحی روانی .

         واقعه یابی .

         وقایه و تعلیمات برای معیوبین . 

         تهیه ادویه اساسی مظابق لست ملی ادویه اساسی .

در اخیر از خداوند منان ارزو می کنم تا به همکاری مردم بتوانیم این مسولیت بزرگ را که به عهده ما گذاشته شده مطابق به خواست جامعه  / وزارت محترم صحت /دونر مربوطه / و اداره هماهنگی کمکهای انسانی ( CHA ) به نحو احسن به سر برسانیم . 

                                     و من الله التوفیق 

                          مسول دفتر ساحوی (CHA  ) غور

                                     محمد نادر رحیمی 

 

 

توزیع مواد غذائی به شاگردان مکاتب در ولایت غور

یکشنبه 19 عقرب 1387 برابر با 9 نوامبر 2008

جام غور

طبق گزارش های واصله از منطقه دفاتر مؤسسه جهانی غذا در مرکز وولسوالی های غور برای هر یکی از شاگردان مکتب یک بوجی گندم ومقدار لوبی وروغن توزیع نموده اند.این در حالیست که برخی مناطق از قحطی وخشکسالی نهایت شکایت دارند وکمک به اطفال یکنوع کمک به فامیل ها نیز محسوب میشود. از طرف دیگر در مربوطات ولسوالی شهرک تیوره وساغر یکمقدار مواد غذائی در بدل کار به مستحقین توزیع گردیده است ولی مردم از قحطی وکمبود غله نهایت شکایت دارند.

 

 

معاون رئیس جمهور از عدم توجه دولت به غور اظهار تأسف کرد

یکشنبه 19 عقرب 1387 برابر با 9 نوامبر 2008

جام غور

طبق گزارشهای واصله از چغچران مر کز ولایت غور محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور که  در رأس یک هیئت عالی رتبه وارد چغجران مرکز ولایت غور شده بود ظهر دیروز شنبه طی یک صحبت طولانی از عدم توجه دولت به ولایت غور اظهار تأسف نمود.وی در سخنانش علاوه نمود از مشاهده این شهر دانسته میشود که هیچ توجه به این ولایت صورت نگرفته من خیلی متأسف ومتأثرم.  شش سال قبل نیز حامد کرزی شخص شماره یک کشور بحال غور اظهار تأسف کرد.ولی نه رئیس جمهور کاری انجام داد ونه هم معاون آن کدام وعدۀ را بخاطر بهبود وضعیت غور سپرد…

 

 

معاون رئیس جمهور وبرخی أعضای کابینه وارد چغچران مرکز ولایت غور گردیدند

شنبه 18 عقرب 1387 برابر 8 نوامبر 2008

جام غور

ظبق گزارش های واصله از چغچران مر کز ولایت غور صبح امروز شنبنه هشتم نومبر محترم عبدالکریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور در ؤدس یک هیئت عالیترتبه متشکل از وزیر فوائذ عامه نماینده وزارت انکشاف دهات زراعت ومحترم داکتر عبدالمتین ادراک رئیس مبارزه با حوادث دولت جهت بر رسی  نیاز مندی های مردم ولایت غور وارد چغچران گردیدند. بعد از سخنرانی مهمانان محترم مولوی دین محمد عظیمی نماینده مردم غور درر پارلمان ومحترم صمیم عضو شورائی ولایتی غور  ضمن سخنرانی إعتراض آمیز هیئات دولت را شدیدا مورد انتقاد قرار داده ونسبت به وعده های شان اظهار نا باوری کردند.سخنان مولوی عظیمی در حالیکه از طرف مردم غور بدرقه میشد خیل یشدید بود وی دولت را یک نهاد دروغگو وغیر عامل گفت وافزود دولت طی هفت سال هیچ وعده را عملی نکرده نه در بخش باز سازی، نه معارف ونه سائر خدمات اجتماعی از جمله وعده اسفالت سازی شهر چغچران، میدان هوائی وبستن بند پوزه لچ یاد وعدم إعمار یک واحد اداری یاد آوری گردید ومردم از سخنان نماینده شان خیلی استقبال کردند.