آرشیف

2017-10-18

جام غور

فیروزکوه شاهد دو تظاهرات همزمان است

دو گروه مظاهره کننده علیه یکدیگر در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به جاده ها ریختند و شعار های اختلاس و فساد اداری و همچنان واپس گیری ساحات سبز توسط حکومت را سر میدهند.
دسته اول مظاهره کنندگان به حمایت محمد داود غفاری سناتور مردم غور در مجلس سناء، علیه محمد عارف قاضی زاده شهردار فیروزکوه است، این گروه شعار های اختلاس و فساد اداری در شهرداری  را سر میدهند و خواهان برکناری شهردار از سوی دولت هستند.
دسته دوم این مظاهره چیان به حمایت محمد عارف قاضی زاده شهردار فیروزکوه، علیه سناتور محمد داود غفاری است، این گروه شعار های واپس گیری ساحات سبز که به گفته آنان توسط این سناتور غصب شده، از حکومت هستند.
این درحالی است که بر بنیاد حکم رییس جمهور، هیئت بلند رتبه دولت به هدف بررسی ساحات سبز غصب شده به فیروزکوه آمده و قرار است مظاهرکنندگان (هر دو دسته) خیمه های تحصن را نیز در فیروزکوه برپا نمایند.
 
چهارشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۶ برابر است با ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور