آرشیف

2021-9-17

جام غور

فقر و تنگدستی در غور\فیس داکتر به قروت و تخم مرغ رسید

فقر و تنگدستی بی پیشینه دامن گیر مردم غور شده، بیکاری روز افزون، آوارگی و نبود درآمدهای پولی از یک طرف و خشکسالی از طرف دیگر باعث شده تا مریضداران برای معالجه مریضان شان به دلیل نبود پول نقد، قروت و تخم مرغ را جهت پرداخت فیس و خرید دارو نزد داکتران و دارو فروشان ببرند.

یک داکتر معالج دندان در غور می گوید که در چند روز گذشته مریضانی را معالجه کرده است که به عوض پول نقد قروت و تخم مرغ را برای معالجه اش نزد وی برده است.
این داکتر که نخواست نامش گرفته گرفته شود، به بخش خبر وبسایت بین المللی جام غور گفت: “با دیدن این صحنه وحشت زده شدم”.
این داکتر می گوید که هیچ گاهی با چنین حالتی رو برو نشده بود و وقتی پایواز مریض گره دستمال را باز کرد دیدم در بین آن قروت بود، از او پرسیدم کاکاجان، این قروت برای چی آوردی? در پاسخ گفت “پول نداشتیم، این ها بخاطر فیس شما و قیمت دوا آوردم، درد دندان خیلی سخته و مجبور شدم پیرزالم را اینجا بیاورم”.
در همین حال، یک داکتر معالج ارتوپیدی در شهر فیروزکوه می گوید که وی هم با چنین وضعیتی روبرو شده است. او گفت، دو روز قبل یک مریض به دلیل نداشتن پول 6 دانه تخم مرغ را برای خرید دارو به کلینیک اش آورده بود.
این داکتران می گویند که با دیدن چنین صحنه های دلخراش و فقر و تنگدستی شهروندان غور، شوکه شده اند.
از سوی هم نبود دارو در شفاخانه ولایتی غور سبب شده تا روند معالجه مریضان در این مرکز صحی با مشکل مواجه شود، به گفته مسوولان این مرکز صحی، نبود دارو باعث شده تا مریضداران تمامی داروهای مورد نیاز را از دواخانه های بازار خریداری نمایند.

جمعه 26 سنبله 1400
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور