آرشیف

2017-8-24

جام غور

فعالین زن: مردم غور در خانه هایشان امنیت ندارند

شماری از فعالین حقوق زن و اعضای شورای در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به هدف غم شریکی با خانواده های قربانیان ولسوالی تیوره و عدم توجه به امنیت آن ولایت راه پیمایی نموده و از دولت خواهان تامین امنیت شهروندان آن ولایت شدند.
آنان می گویند که حضور داعش، طالبان و افراد مسلح غیر مسوول در تمامی مناطق آن ولایت آرامش و امنیت را از مردم گرفته و شهروندان غور در خانه های شان در امنیت بسر نمیبرند.
این بانوان از بانوی نخست کشور" رولا غنی" خواست تا به مادران که همه روزه فرزندان شان را از دست میدهند، توجه نموده و برای بهبود وضعیت امنیتی غور تلاش نماید و در غیر آن، آنان مجبور خواهد شد تا خود سلاح در دست گیرند و در مقابل هراس افگنان ایستادگی نمایند.
 
پنجشنبه ۲ سنبله ۱۳۹۶ برابر است با ۲۴ اګست ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور