آرشیف

2021-6-5

جام غور

فراغت 118 تن از قاریان قرآن و تجوید از کورس آموزشی علوم قرآنی انجمن قاریان و حافظان در فیروزکوه
بامداد امروز کورس آموزشی علومی قرآنی انجمن قاریان و حافظان ولایت غور، فراغت«118»تن را در سالن کنفرانس های مقام ولایت،بحضور والی غور، علمای دین،خانواده های فارغین و تعدادی زیاد از مردم جشن گرفت.
در این محفل سخنرانان ارتباط به جایگاه و منزلت آموختن و آموختاندن قرآنکریم صحبت نموده، فراغت قاریان تجوید و قرآنکریم را برای فامیل های شان تبریک گفتند.
عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور در این محفل،ضمن تبریکی این جشن فراغت قاریان قرآنکریم،تعدادی 50 جلد قرآنکریم را منحیث تحفه به فارغین این دور اهدا نمود.
این دومین دوره فراغت قاریان قرآن و حافظان از کورس آموزشی علوم قرآنی میباشد.که از میان118تن 58 تن ذکور و 60 تن از طبقه اناث میباشند.
گفتنی‌است که در دور اول فراغت‌این کورس آموزشی تعداد 48 تن فارغ گردیده بودند که 24تن طبقه اناث و 24 تن طبقه ذکور بوده‌اند.
شنبه ۱۵ جوزا
رادیو عدالت