آرشیف

2017-4-3

جام غور

فراغت ۱۰۶ دانشجو از انستیتیوت خصوصی علوم صحی در ولایت غور

انستیتیوت خصوصی عالی علوم صحی نعمان نخستین دور فراغت دانشجویان را با حضور مقامات اداره محلی غور، جشن گرفت.
این نخستین انستیتیوت عالی علوم صحی در غور است که ۱۰۶ دانشجو در بخش های نرسنگ عالی، قابلگی، فارمسی و لابراتوار از آن سند فراغت بدست آوردند.
 
دوشنبه ۱۴ حمل ۱۳۹۶ برابر است با ۳ اپریل ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور