آرشیف

2017-3-16

جام غور

غور با غرس بیشترین نهال مثمر در سطح حوزه غرب در رده نخست قرار میگیرد

عبدالتواب تائب رییس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت غور می گوید که با غرس (۱۰۳۶۴۸) اصله نهال مثمر در ولایت غور، این ولایت در سال روان در سطح حوزه غرب در رده نخست قرار خواهد داشت.

آقای تائب می گوید که این نهال ها شامل ۸۰۹۸۲ اصله سیب، ۷۹۲۰ اصله زردآلو، ۷۹۸۶ اصله ناک، ۴۸۰ اصله آلو، ۵۹۲۰ اصله شفتالو و ۳۶۰ اصله گیلاس است که توزیع آن به دهاقین از قبل تعین شده، آغاز شد.

رييس زراعت، آبیاری و مالداری گفت، غرس این نهال ها ۱۵۵۶ جریب زمین را احتوا میکند که بشمول باغات جدید مجموع باغات به ۴۶۶۹ باغ میرسد.

آقای تائب گفت، تمامی این نهال ها از سوی برنامه ملی باغداری این ولایت بوده و بخش از هزینه اش توسط باغداران پرداخته میشود.

غلام ناصر خاضع والی غور از تلاش های آقای عبدالتواب تائب و تمامی کارکنان اداره زراعت در بخش ترویج باغات و بهبود وضعیت زراعت و مالداری در آن ولایت اظهار قدردانی نمود و از تمامی باغداران خواست تا در حفظ و پرورش باغات تلاش نمایند.

وی خطاب به مسوولان ریاست زراعت و باغداران گفت، اکثرآ میوه جات بویژه سیب در ولایت غور نتیجه قابل توجهی داشته و با ترویج باغداری غور را با مهمترین مرکز صادرات میوه به خارج از ولایت مبدل سازید.

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری غور می گوید که پروژه ملی باغداری ومالداری به استثنای ولسوالی های پسابند وچهارسده، در ۸ ولسوالی دیگر این ولایت فعالیت داشته ودر سال روان درسطح حوزه غرب بیشترین باغات را احداث خواهند کرد.

پنج شنبه 26 حوت 1395 برابر است با 16 مارچ 2017
نویدالله پژواک
وبسايت جام غور