آرشیف

2017-11-10

جام غور

غوریها: سرک و برق حق ماست، تا زماینکه دولت این خواست را نپذیرد اعتراضات ما ادامه خواهد داشت

صدها تن از شهروندان غور در یک راهپیمایی وسیع و برپانمودند خیمه های تحصن، می گویند که دولت در 16 سال گذشته به خواسته های آنان که ساخت شاهراه های هرات-غور- کابل و ساخت بند برق پوزه لیچ است، هیچ توجه نکرده است.
این معترضان می گویند که در بودجه پیشنهادی 1397 نیز برای مردم غور در عرصه برق و سرک بودجه در نظر گرفته نشده و در صورت ادامه این وضعیت ضمن قطع رابطه با حکومت مرکزی، دروازه ادارات دولتی را در آن ولایت خواهند بست.
در پایان تظاهرات روز جمعه در این ولایت، معترضان اعلامیه را نیز صادر نمودند:

1- برای اعمار قسمتی از سرک هرات –غور – کابل، در خاک غور به شکل پخته و اساسی اقدام جدی صورت گرفته و به خواستۀ برحق مردم اهمیت داده شود.

2- بند برق پوزه لیچ که مدت ها است کار آن تقریبا در حال تعطیل می باشد، با جدیت به آن پرداخته شده ومطابق قرار داد قبلی در سال 97 به پایۀ اکمال برسد. همچنان مقدار چهار میگاوات برق سولری که بار ها از جانب رهبری دولت و وزارت انرژی و آب به مردم وعده داده شده است در همین سال تحقق یافته و در بودجه انکشافی شامل گردد.

3- از وکلای مردم غور در پارلمان کشور نیز توقع داریم که اگر خود را از غور حساب دارند، به رسم اعتراض شورای ملی را ترک نموده و الی بر آوردن خواسته های مردم مظلوم غور پارلمان را تحریم نمایند.

اگر به خواسته های برحق و قانونی مردم غور بها داده نشده و به آن ها رسیدگی نشود، بدون شک نارضایتی و خشم مردم از کنترول خارج گردیده و عواقب ناگوار و غیر قابل پیش بینی به همراه خواهد داشت. امید واریم حکومت وحدت ملی، کارد را بیشتر از این در استخوان مردم فرو نکرده و همین حالا هم تا دیر نشده برای اقناع و رضایت مردم و تامین خواسته های آنها اقدام عملی نمایند.