آرشیف

2020-10-26

جام غور

غوریان خواستار افزایش برنامه های عمرانی در ولایت شان شدند
پس از چاشت امروز داکتر کریمه "حامدفاریابی" نامزد وزیر و سرپرست وزارت اقتصاد کشور ، با جمعی از بزرگان و مسئولان محلی ولایت غور دیدار کرد .
نماینده گان ولایت غور در این دیدار ، خواهان تسریع برنامه های انکشافی دولت افغانستان در این ولایت شدند .
محرومیت ساکنان غور از انرژی برق ، سرک مواصلاتی اسفالت و نیازمندی به برنامه های سکتور زراعت ، موارد مورد بحث در این دیدار بود .
وزیر اقتصاد کشور پس از استماع درخواست های نماینده گان ولایت غور ، وعده سپرد که در  پلان انکشافی سال جدید مالی ، در تفاهم با سایر وزارت های مرتبط به عمران و بازسازی کشور  ، به اولویت های اقتصادی ولایت غور ، تلاش میکنند .
وزیر اقتصاد کشور برنامه ملی انکشاف متوازن دولت جمهوری اسلامی افغانستان را برای عمران ولایت مرکزی و باستانی غور تاثیر گذار دانسته افزود " رهبری وزارت اقتصاد با ریاست های مربوط در جهت نیازمندی های یاد شده ، توجه لازم را انجام میدهند .
  قابل ذکر است که ، برای ولایت غور در آغاز سالجاری ،  3 میلیون دالر در برنامه پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی که از جانب هندوستان تمویل می گردید سهمیه داده شده بود.
از اینکه ولایت غور از جمله ولایات کم انکشاف یافته می باشد ۱۷ پروژه  در بخش های صحت، معارف، انکشاف دهات، تحصیلات عالی، ورزش، شهر سازی، رادیو تلویزیون به ارزش ۴.۶ میلیون دالر تمویل و ۱۴ پروژه  تکمیل و ۳ پروژه در حال تطبیق می باشد.
و پروژه های پیشنهادی در این نشست برای ولایت غور ، در مرحله چهارم برنامه پروژه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی مطابق به سهمیه ولایت متذکره در نظر گرفته خواهد شد.