آرشیف

2019-11-10

جام غور

غور؛ ۴۵ نرس و قابله از یک دوره آموزشی دوساله سند فراغت به دست آوردند

 

صبح امروز ریاست صحت عامه ولایت غور جشن فراغت ۲۳ قابله و ۲۲ نرس مکتب جامع قابلگی را حضور معین وزارت صحت عامه، مقامات محلی غور و دها باشنده این ولایت برگزار کرد.

جمعه گل یعقوبی ریس صحت عامه ولایت غور که در این محفل صحبت میکرد، اظهارداشت که قابله های مذکور طی آموزش دوساله به حمایت مالی وزارت صحت عامه امروز به طور موفقانه سند فراغت خویش را به دست آوردند.

>

وی همچنان افزود که این تعداد زنان و دختران از مناطق مختلف ولایت غور به این مکتب جذب شده و پس از فراغت در ساحات مربوط شان برای مردم خدمات صحی را عرضه خواهند کرد.

به گفته آقای یعقوبی هم اکنون بیشتر از ۸۰ هزار باشنده ولایت غور به خدمات صحی به دلیل صعب العبور بودن راه ها دسترسی درست ندارند.

ریس صحت عامه ولایت غور مشکلات و پیشنهادات بخش صحی این ولایت را نیز برای معین وزارت صحت عامه شریک ساخت.

غلام ناصر خاضع والی غور، فضل الحق احسان ریس شورای ولایتی،محمد وزیر نورانی مسول مجتمع مدنی غور نیز ضمن مطرح نمودن مشکلات عرصه صحی در بیانیه های خویش، نقش قابله ها را در کاهش مرگ و میر مادران خیلی ها موثر عنوان کردند.

ازسوی دیگر ۴۵ نرس و قابله که امروز ازمکتب قابلگی غور فارغ شده اند درمصاحبه ای بارادیوصدای غور می گویند که تلاش خواهند کرد ازمرگ و میر زنان و اطفال در ساحات کاری شان جلوگیری شود.

آنان از حکومت و مقامهای وزارت صحت عامه خواهان فراهم کردن زمینه کاری برای شان هستند.

با این حال فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه که در این محفل شرکت داشت ضمن تاید مشکلات صحی در مناطق دور دست ولایت غور وعده سپرد همه مشکلات و پیشنهادات مردم این ولایت را با مسولین مرکزی در جریان خواهد گذاشت.

وی خطاب به جوانان تازه فارغ شده گفت که اکنون برای ۵۰ فیصد از آنان زمینه کار را فراهم کرده اند و تا دو ماه دیگر همه آنان را اسختدام خواهند کرد.

آقای پیکان افزودکه تلاش های همه جانبه جهت رفع مشکلات موجود درعرصه بهبود خدمات صحی در افغانستان جریان دارد.

در ولایت غور اکنون بیش از ۱۰۶ مرکز صحی به شمول سه شفاخانۀ فعال است؛ اما، اکثریت باشندگان این ولایت از عرضه پایین خدمات صحی ناراض هستند.

۱۹ عقرب ۱۳۹۸