آرشیف

2020-2-4

جام غور

غور؛ موسسه خیریه جام غور کلینک ها و مکاتب را مساعدت نمود

موسسه خیریه جام غور به سلسله کمک هایش اینبار برای دو کلینیک صحی و سه لیسه در ولایت غور مساعدت های تسهیلاتی و تجهیزاتی نمود، مسوولان این موسسه می گویند که سابقه کمک های آنان در حوزه غرب کشور بویژه در ولایت غور به بیش از یک و نیم دهه میرسد.
محفل که به مناسبت توزیع کمک های موسسه خیریه جام غور در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور،  تدویر یافته بود استاد احمد صابر نوری رئیس معارف، حاجی عبدالطیف رحیمی سرپرست ریاست صحت عامه، عبدالسلام یوسفی نماینده مقام ولایت، الحاج میرزا محمد ابراهیم متنفذ و بزرگ قومی، بهاوالدین وفایی نماینده لیسه شهید جمال الدین مرغاب، ملا فاضل و رییس عبدالرحمن نمایندگان کلینیک صحی زرتلی، عبدالسلام انیس نماینده کلینیک صحی غلمین، عبدالبصیر قاضی زاده نماینده لیسه فلاخور ولسوالی چهارسده با جمع از خبرنگاران رسانه های محلی و ملی اشتراک ورزیده بودند.
حمیدالله ژواک، ریسس موسسه خیریه جام غور که در محفل توزیع کمک ها صحبت می کرد گفت، کمک های موسسه خیریه جام غور در دو بخش صحت و معارف و همچنان برای افراد دارای معلولیت انجام میشود که امروز برای دو کلینیک غلمین و زرتلی فیروزکوه و همچنان برای دو لیسه "لیسه شهید جمال الدین" ولسوالی مرغاب و "لیسه فلاخور" ولسوالی چهارسده ولایت غور مساعدت ها را توزیع نمودند.
آقای ژواک گفت، این کمک ها شامل ۸ پایه تخت مریض با دوشک ها، ۱۱۰ کارتن مواد مختلف طبی، چوکی برای مریضان، ترپال، خریطه های لباس مریضان و پرسونل صحی برای کلینیک ها و همچنان ۸ پایه میز، ۱۹ پایه چوکی، ۶ پایه کمپیوتر دسکتاب، ۶ پایه تخته سفید، ترپال، فرش و ۲۳ کارتن مواد (کتابچه، بنداژ، کاغذ) برای نمایندگان دو لیسه متذکره توزیع گردید.
از سوی هم، داکتر محمد ناصر علم، معاون موسسه خیریه جام غور می گوید که برای مکتب قبه ولسوالی تیوره ولایت غور میز، چوکی و مقدار مواد ممد درسی را توزیع نمودند.
احمد صابر نوری، رئیس معارف غور ضمن قدردانی از مساعدت های موسسه خیریه جام غور گفت، امروز در آستانه تسلیم گیری مواد ممد درسی برای دو لیسه در دورترین و نا امن ترین ولسوالیهای مرغاب و چهارسده از جانب موسسه خیریه جام غور هستیم، خرسندیم که ما همکاران ملی و بین المللی را در حمایت از معارف داریم و این مساعدت ها میتواند روی بلند رفتن کیفیت تعلیم و تربیه در لیسه های یاده شده تاثیرات مثبت داشته باشد.
آقای نوری با اشاره به سابقه کارکرد یک نیم دهه ی موسسه خیریه جام غور برای معارف در سطح آن ولایت گفت:" قبلا به مکاتب معتدد تسهیلات و تجهیزات مناسب و با کیفیت عالی در سراسر ولسوالی های غور توزیع گردیده است و بدون شک قسمت بزرگ از مشکلات موجود معارف را مرفوع ساخته است".
رئیس معارف غور گفت، بیشتر از ۷۰ درصد مکاتب غور فاقد تعمیر، تسهیلات و تجهیزات استند، وی از مسوولان موسسه خیریه جام غور و دیگر نهاد های مدد رسان خواست تا برای بهبود وضعیت معارف آن ولایت تلاش نمایند.
در همین حال، حاجی داکتر عبدالطیف رحیمی، سرپرست ریاست صحت عامه غور نیز با توجه به وضعیت کلینیک های زرتلی و غلمین فیروزکوه گفت، این دو کلینیک نیاز مبرم برای مساعدت داشت و خوشبختانه که موسسه خیریه جام غور آن را زیر پوشش کمک های خیریه و بشردوستانه شان گرفتند و ما بر اساس مسوولیت های وظیفوی مکلف به نظارت از انتقال و استفاده مساعدت ها به این کلینیک ها هستیم و امیدواریم از مواد مصرفی که شامل بنداژ، سورنج، دستمال کاغذی و دیگر مواد است به گونه درست آن به هدف بهبود وضعیت مریضان استفاده گردد.
آقای رحیمی گفت، نیازمندی ها در بخش صحت در ولایت غور به دلیل کمبود بودجه ساخت و ساز تعمیرات، تهیه تجهیزات و تسهیلات لازم، سردی هوا، دور بودن مراکز صحی، راه بندان مسیر های منتهی به کلینیک ها، ضعف اقتصادی مردم و کمبود آگاهی عامه زیاد است، برای رفع نیازهای صحی، نیاز به همکاری نهاد های خیریه و مدد رسان ملی و بین المللی داریم.
سرپرست ریاست صحت عامه غور در اخیر از تلاش های پی هم دست اندرکاران موسسه خیریه جام غور در بخش صحت اظهار قدردانی نموده و گفت، مواد کمک شده نیاز جدی برای مراکز صحی یاد شده است و توقع داریم تا همکاران ملی و بین المللی ما را در اکمال تجهیزات و تسهیلات لازم در سطح کلینیک ها و شفاخانه ها همکاری نمایند.
قابل ذکر است که این مساعدت ها توسط داکتر عبدالقادر علم، مسوول بنیاد ریبویلداید Rebuild Aid Organization مقیم اروپا و بنیان گذار موسسه خیریه جام غور؛ در اروپا جمع آوری و بعد از انتقال به افغانستان وی نیز بخاطر تنظیم مدیریت بهتر آن بر بنیاد درخواست های از قبل ارسال شده و با توجه به نیازمندی های موجود در حوزه غرب، تقسیم بندی می گردد.
داکتر عبدالقادر علم می گوید که نظر به نیازمندی های موجود در بخش های معارف و صحت در حوزه غرب کشور، آنان به ادامه کمک های انسان دوستانه شان در قبال مردم ادامه خواهند داد و این روند را تا دورترین و محروم ترین مناطق و اقشار جامعه خواهند رساند.
موسسه خیریه جام غور در سال ۱۳۹۳ جواز فعالیت گرفت، اما قبل از آن، مساعدت های صحت و معارف از طریق وبسایت بین المللی جام غور با مدیریت داکتر عبدالقادر علم تهیه و تدارک میشد، این کمک ها برای نهاد های صحی، تعلیمی، اجتماعی-فرهنگی و مدنی، زنان، افراد دارای معلولیت، شاگردان و محصلان مکاتب و دانشگاها، کمک رسانی شده است.

سه شنبه ۱۵ دلو ۱۳۹۸ برابر است با ۴ فبروری ۲۰۲۰
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

 

<p dir="rtl" center;"="" style="text-align: justify;">غور؛ موسسه خیریه جام غور کلینک ها و مکاتب را مساعدت نمود

غور؛ موسسه خیریه جام غور کلینک ها و مکاتب را مساعدت نمود

غور؛ موسسه خیریه جام غور کلینک ها و مکاتب را مساعدت نمود

غور؛ موسسه خیریه جام غور کلینک ها و مکاتب را مساعدت نمود

غور؛ موسسه خیریه جام غور کلینک ها و مکاتب را مساعدت نمود

غور؛ موسسه خیریه جام غور کلینک ها و مکاتب را مساعدت نمود

غور؛ موسسه خیریه جام غور کلینک ها و مکاتب را مساعدت نمود

غور؛ موسسه خیریه جام غور کلینک ها و مکاتب را مساعدت نمود

غور؛ موسسه خیریه جام غور کلینک ها و مکاتب را مساعدت نمود