آرشیف

2020-1-4

جام غور

غور؛ در انفجار ماین کنار جاده ۳ پولیس کشته شدند

در نتیجه برخورد موتر پولیس با ماین کنار جاده در دره جام ولسوالی شهرک ولایت غور، ۳ پولیس کشته شدند.
نیروهای امنیتی از یک هفته به این طرف عملیات پاکسازی و باز گشایی شاهراه غور- هرات از وجود طالبان و ماین های کنار جاده را راه انداخته است.

شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۸ برابر است با ۴ جنوری ۲۰۲۰