آرشیف

2019-12-5

جام غور

غور؛ تیرباران ۳ مسافر از سوی تفنگداران

مقامات امنیتی غور تایید نمودند که تفنگداران ناشناس ۳ مسافر را در مسیر شاهراه غور-هرات تیرباران کردند.
این افراد باشندگان اصلی ولایت دایکندی هستند که بعد از چاشت روز چهار شنبه در منطقه موسوم به "قلعه سرسنگ" در جنوب غرب فیروزکوه از موتر پائین و سپس تیرباران شدند.
این مسافرین از فیروزکوه بسمت هرات در حرکت بودند که هدف تفنگداران ناشناس قرار گرفتند.
قبل از این نیز در چند رویداد جداگانه باشندگان دایکندی در مسیر این شاهراه مورد حمله قرار گرفته بودند.

چهار شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۸ برابر است ۴ دسامبر ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور