آرشیف

2014-11-13

جام غور

غفاری بار دوم به مجلس سنا راه یافت

پنجشنبه 22 عقرب 1393 برابر با 13 نوامبر 2014
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

روز پنجشنبه در انتخابات شورای ولایتی غور که به هدف گزینش عضو سنا برگزار شد، محمد داود غفاری به با کسب ده رای اعتماد به مجلس سنا راه یافت. محمد داود غفاری و عزت الله ابراهیمی به هدف راه یافتن به مجلس سنا کاندید بودند که آقای غفاری با گرفتن 10 رای به مجلس سنا راه یافت و آقای ابراهیمی با کسب 5 رای بازماند. مولوی محمد هاشم فیضی در دور دوم انتخابات به نفع عزت الله ابراهیمی کنار رفت. در دور اول این انتخابات که روز گذشته برگزار شده بود، به اساس تقسیم شدن آرا و تکمیل نکردن معیار انتخاب سناتور،  به دور دوم رفت. در انتخابات دور اول محمد داود غفاری 7 رای، مولوی محمد هاشم فیضی 4 رای و عزت الله ابراهیمی 4 رای را از آن خود کرده بودند. محمد داود غفاری برای دومین بار بحیث سناتور مردم غور در مجلس سنا راه یافت.