آرشیف

2017-7-31

جام غور

غفاری: ارگ پلان ترور شخصیت های ما را طرحه ریزی میکند

سناتور محمد داود غفاری عضو مجلس سنا، ریاست جمهوری را به ترور شخصیت ها متهم میکند و می گوید که ارگ پلان های حذف و ترور شخصیت ها را طرحه ریزی میکنند.
به باور آگاهان، هدف سناتور غفاری از ترور شخصیت ها توسط ارگ، عدم توجه دولت به داکتر محمد ابراهیم ملکزاده بود که رهبری جنگ خیزش های مردمی در ولسوالی تیوره را علیه طالبان بر عهده داشت، که در آن جنگ حدود 20 تن از افراد داکتر ملکزاده کشته و شماری هم زخم برداشتند.
آقای غفاری که امروز دوشنبه با داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی به غور آمده گفت، پیش از سقوط ولسوالی تیوره دولت هیچ توجه ی به وضعیت امنیتی نکرد، مردم غور سخت نیازمند امنیت است.
وی با اشاره به محرومیت های شهروندان غور و عدم مشارکت چشم گیر آنان در حکومت وحدت ملی گفت:" از وکیل تا اجیر محتاجیم، همه دروازه ها به روی ما بسته است".
این سناتور از انحصار قدرت توسط رئیس جمهور غنی به شدت انتقاد نمود و گفت، در مواقع عاجل والی صلاحیت پرداخت هشت صد هزار افغانی که بنام سهمیه سردستی ولایات تخصیص داده میشود، را ندارد، تمامی اختیارات از رئیس جمهور است.
دوشنبه ۹ اسد ۱۳۹۶ برابر است با جولای ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور