آرشیف

2017-7-27

جام غور

عضای شورای ولایتی، فعالین مدنی و ده ها تن از باشنده گان غور در اعتراض حمایت خود را از نیروهای امنیتی اعلام کردند.

آنان با سر دادن شعار های مرگ بر طالبان و حامی آنان، مرگ به داعش و ستون پنجم به خیابان های شهر فیروزکوه ریختند.
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی و مولوی عبدالخالق حیدری به نمایندگی از شورای علما از حکومت مرکزی خواستند تا ضمن افزایش نیروهای امنیتی ،امنیت غور را تامین کنند.
آنان هشدار داده اند هر گاه حکومت مرکزی در مورد واپس گیری ولسوالی تیوره اقدام زود هنگام نکنند چند ولسوالی دیگر نیز بدست طالبان سقوط خواهد کرد.
این اعتراض کنندگان باصدور قطعنامه 11 ماده ی که از مقامات حکومتی، سازمان ملل متحد و نهاد های حقوق بشری ورسانی خواهان توجه جدی در ولسوالی تیوره شدند.
معترضان در این قطعنامه ضمن حمایت شان از نیروهای امنیتی خواهان عدالت و افزایش نیروی برای سرکوبی هراس افگنان شدند.
همچنان در این قطعنامه آمده است که حکومت باید جلو مداخله کشور های همسایه، بخصوص پاکستان و ایران را در افغانستان بگیرد.
 
پنجشنبه ۵ اسد ۱۳۹۶ برابر است با ۲۷ جولای ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور