آرشیف

2015-3-26

جام غور

عصمت الله که گاهی هم با پاهایش راه نرفت

پنجشنه 6 حمل 1394 برابر با 26 مارچ 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
عصمت الله ۷ سال عمر دارد، او گاهی هم نتوانست با پای خود راه برود، پدرش میگوید که از روز تولد تا اکنون فلج است و بار ها نزد داکتران مراجعه کرده، اما به نسبت ضعف اقتصادی نتوانست فرزندش را به کابل و یا خارج از کشور جهت تداوی انتقال دهد.
محمد وزیر پدر عصمت الله می گوید که انتقال فرزندش از یک جا به جای دیگر برای خود و اعضای فامیلش مشکل است، چون از لحاظ سن و وزن بزرگتر شده بود، وی از موسسه خیری جام غور درخواست ویلچیر نمود که بعد از 2 هفته مسوولان این نهاد خیریه یک عراده ویلچیر را برای فرزندش عطا نمودند.
موسسه خیریه جام غور علاوه بر توزیع ده ها ویلچیر برای نیازمندان در غور، کمک های خیریه و بشردوستانه را در بخش های صحت و تعلیم و تربیه از چند سال به اینسو آغاز نموده که همواره مورد تقدیر شهروندان قرار گرفته است.
 

عصمت الله که گاهی هم با پاهایش راه نرفت

عصمت الله که گاهی هم با پاهایش راه نرفت

عصمت الله که گاهی هم با پاهایش راه نرفت