آرشیف

2007-6-10

جام غور

عدۀ از زخمی های ولسوالی گلستان به مر کز صحی ولسوالی تیوره منتقل شده اند

عدۀ از زخمی های ولسوالی گلستان به مر کز صحی ولسوالی تیوره منتقل شده اند
جمعه 18 عقرب 1386 برابر با 9 نومبر 2007
طبق اظهارات یک منبع آگاه از کابل وگزارش های واصله از غور به دنبال سقوط ولسوالی گلستان ولایت فراه بدست طالبان وکشته  وزخمی شدن عدۀ زیاد از مردم محل وحامیان دولت راه های مواصلاتی بین ولسو��لی گلستان ومرکز آن ولایت از طرف طالبان مسدود گردید.روی این دلیل مجروحین حوادث بطرف ولسوالی های پر چمن وتیوره منتقل شده اند.طبق اظهارات شاهدان عینی مستقر در بند منی واقع در شمال شرق گلستان از دو روز به این طرف مناطق گلستان  وپایگاه طالبان از طرف نیروهای ناتو بمباردمان گردیده واما هیچنوع پیشرفت زمینی به نظر نمی رسد.آ
 
والی ومعاون ولایت غور به کشور لتوانیا دعوت شده اند.  
پنجشنبه 17 عقرب 1386 برابر با 8 نوامبر 2007 
طبق گزارش های واصله از چغچران مر کز ولایت غور محترم جنرال باز محمد احمدی والی وکرام الدین رضا زاده معاون وخانم انوری رئیس امور زنان ولایت غور از طرف مقامات دولتی کشور لتوانیا رسما به آن کشور دعوت شده اند. کشور لتوانیا از کشور های کوچکی اروپای شرقیست که مسئولیت باز سازی وحفظ امنیت را در غور گرفته است. هر چند مسئله امنیت بدون همکاری مردم محل از توان نیروهای امنیتی وتیم باز سازی ولایتی بیرون است واما در قسمت باز سازی هم مردم از نیروهای لتوانیا دلخوش ندارند. با انهم کشور لتوانیا در قسمت آموزش وتر ننگ بعضی کدر ها  در سطح صچی وامنیتی کار های را انجام داده که باید یاد آوری گردد.تقریبا اکثریت هیئت رهبری ولایت غور به نوبت به کشور لتوانیا دعوت  شده ونسبتا آموزش دیده اند.
 
یک پروژه همبستگی ملی شهر چغچران به بهره برداری سپرده شد     
پنجشنبه 10 عقرب 1386 برابر با اول نوامبر 2007  
یک پروژه همبستگی ملی دیروز در مربوطات شهر چغچران مورد بهره برداری قرارگرفت .این پروژه  شامل ذخیره اب بوده که به هزینه یک ملیون افغانی از بودجه همبستگی ملی با ده فیصد سهم مردم درقریه کبل باشی ان شهر اعمار گردیده است . این پروژه  چهل و پنج جریب زمین زراعتی را ابیاری نموده و یکصدو نود فامیل از ان مستفید گردیده اند.
 
دفتر مقام ولایت وریاست زراعت ولایت غورربه انتر نت وصل شد. 
چهار شنبه 9 عقرب 1386 برابر با 31 اکتوبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مر کز ولایت غور دفتر مقام ولایت غور به تار نمائی جهانی انتر نت وصل گردید. مقام ولایت غور تا هنوز به انتر نت دست رسی نداشت.اما هفتۀ گذشته از طرف انجینر محمد هاشم علم انجینر تخنیکی و مسلکی بخش افغان تیلی کام ریاست مخابرات غور تجهیزات مربوط به انتر نت از طریق ستلایت وصل ومورد استفاده قرار گرفت.وبه همین تر تیب دستگاه ستلایت حاوی انتر نت ریاست زراعت که از طرف یک مؤسسه خصوصی کمک شده بود از طریق انجینر مذکدر فعال ومورد استفاده قرار گرفت که بدین تر تیب سهولت های فراوان نصیب ولایت غور گردید است.
 
قوماندان امنیه ورئیس امنیت ملی ولایت غور از سفر لتوانیا باز گشتند. 
دو شنبه 7 عقرب 1386 برابر با 29 اکتوبر 2007
طبق گزارش های واصله از غور جنرال شاه جهان نوری قوماندان امنیه وعبدالحمید مزاری رئیس امنیت ملی ولایت غور ظهر دیروز از کشور لتوانیا به کابل بر گشتند.این دوتن که جهت ارتقای رشد ظرفیت های کاری ومسلکی از طرف وزارت دفاع کشور لتوانیا به آن کشور دعوت شده بودند بعد از ختم مأموریت دوباره به وطن بر گشتند.این در حال است که پرسونل مسلکی قوماندانی امنیه ولایت غور از تنقیص تشکیل و وبی سر نوشتی احتمالی  نهایت خشمگین وسر خورده اند. وزارت امور داخله زیر نام ریفورم تشکیل قوماندانی امنیه ولایت غور را تنقیص وافسران عالی رتبه ان قوماندانی فاقد پست مناسب شده اند وبست های خورد ضبط را تزئید نموده تا مردم غور همیشه کدر خدمتی وکاری باشند.از سالهاست که تشکیل ولایت غور در همه ادارات نسبت به سائر ولایات خیلی ها کوچک بوده .مقامات ذیصلاح هر گز به مسئولین غور اجازۀ دفاع تشکیل وبودجه را نمیدهند. در حالیکه ولایت غور از لحاظ ساحه از ولایات وسیع وبزرگ افغانستان است ونفوس آن بالغ بر هشتصد هزار نفر می شود اما از لحاظ امتیاز در سطح یک لوی ولسوالی قرار دارد.
 
حریق ١٩٦قلم مواد خوراکى در ولایت غور
 5 عقرب 1386
١٩٦قلم مواد خوراکى تاریخ گذ شته از مغازه هاى فروش مواد خوراکى از شهر چغچران، جمع آورى وروزگذشته تحت نظر هئیت مختلط حریق گردید .
داکتر غلام نبی یگانه رئیس صحت عامه ولایت غور به خبر نگار محلى خبر گزارى وخت گفت : (( ١٩٦قلم مواد خوراکى تاریخ گذشته به ارزش یکصد هزار افغانى که در مغازه هاى فروش مواد خوراکى هنوز هم به مصرف کنند گان عرضه میشد ،توسط هئیت مختلط بوقفه ها جمع آورى وروز قبل بحضورداشت همین هئیت حریق واز بین برده شد . ))   رئیس صحت عامه ولایت غور علاوه کرد که اقلام جمع آورى شده شامل نوشابه ، بیسکو یت مادر وانواع دیگر پیسکو یت ، چاکلیت ،رب رومى وسائر مواد خوراکى بوده که اغلب ساخت کشور ایران میباشد
وى علاوه  نمود که در ترکیب هئیت که نمایند گان ښار والى ، څارنوالى ، صحت عامه ویک کارمند پاصلاحیت ولایت شامل میباشند که به این سلسله ادامه خواهند داد و در تداوم آن هر نوع مواد خوراکى تاریخ گذشته د کا کین ومغازه هاى فروش را بررسى واقلام تاریخ گذشته آنرا جمع آورى مینمایند
 
کمپائن خزانی مبارزه با مواد مخدر در ولایت غور آغاز شد.
 دو شنبه 7 عقرب 1386 برابر با 29 سپتمبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مرکز ولایت غور طبق فرمان مقام ولایت نیروهای امنیتی مرکز وتمام ولسوالی های غور کمپائن وسیع را در جهت تخریب مزارع کوکنار آغاز کرده اند.ولایت غور یکی از ولایات کوهستانی بوده که درین فصل سال قسمت از زمین های زراعتی زیر پوشش کشت کوکنار قرار میگیرد که دوباره از طرف مسئولین امنیتی تخریب میگردد.طبق اظهار دهاقین کشت کوکنار در ولایت غور حاصل خوب نداده ومردم صرف طور نما یشی جهت جلب توجه حکومت به این کار دست می زنند.واگر این کار را نکنند بفراموشی سپرده میشوند.واینکه ولایت غور معبر برای ترافیک مواد مخدر ولایات شمال به جنوب کشور میباشد یک حقیقت مسلم است که دران دهاقین نقش ندارند.
 
جــراحی بی سابقه در شفاخانۀ حوزوی هرات توسط داکتر نعیم دولتی: 
پنجشنبه 3 عقرب 1386 برابر با 25 اکتوبر 2007
عمل جراحی سرطان مری ازطریق شکم توسط جراح مشهور کشور داکتر محمد نعیم دولتی متخصص درشفاخانه حوزوی هرات وتیم معیتی اش با موفقیت انجام شده ومریض تحت تدوای بعد ازگذشت حدود ٢٠ روز،سلامتی خود را باز یافته است  . داکترسید نعیم عالمی رئیس شفاخانه حوزوی هرات انجام این عملیات را درنوع خود درکشور بی سابقه توصیف نمود .وی افزود که اهمیت این عملیات ازآن جهت برجسته است که جراحی بدون بازکردن صدر وازطریق شکم انجام شده وازهمه مهمترمریض صحت خود را باز یافته است به گفته داکترعالمی ابتلاء به مرض سرطان این زن قبلا درداخل وخارج افغانستان تشخیص وقطعی شده بود ومریض به علت ضعف اقتصاد  نتوانسته بود به تداوی خود درخارج اقدام نماید اما عملیات جراحی این مریض ومداوای وی به صورت رایگان درشفاخانه هرات انجام شده است.
داکتر محمد  نعیم دولتی متخصص وجراح عملیات مذکور ،عملیات را"استفاده ازمعده بجای مری " عنوان نمود وگفت: (( دو حصه ازمری زن مبتلاء به سرطان که حدود بیست ودو سانتی مترمیشد قطع گردید وسپس ازداخل شکم ،معده درنزدیک گلو به ابتدای مری متصل گردیده است.))  وی خاطرنشان ساخت که ازنظرطبابت امروزی،اینگونه مریضان نظر به سن ،وضعیت جسمی ،نوعیت ومیزان پیشرفتگی سرطان، میتوانند بین شش ماه تا پنج سال زنده بمانند وازپنج تا پانزده سال فيصدى حیات آنان روبه کاهش خواهد بود.عملیات موفقانه جراحی سرطان مری ازطریق شکم درحالی درهرات انجام میشود که سال گذشته نیز طی یک عمل کم سابقه  توسط داکتر نعیم دولتی یک غده به وزن اضافه ازسی کیلو وپنجصد گرام  ازبطن یک زن جوان  بنام پری گل که از ولایت غور بودخارج گردید ومریض دوباره سلامتی خود را بازیافت. گزارشگر جام غور
 
جنگ دوقوماندان محلی  مردم شهر چغچران را نگران ساخت. 
پنجشنبه 3 عقرب 1386 برابر با 25 اکتوبر 2007
طبق گزارش های واصله  از چغچران ظهر روز گذشته دوتن از قوماندانان محلی اطراف شهر چغچران مرکز ولایت غور بنام های حاجی احمد شویج ومحمد دریا باز در بین بازار با هم در گیر شدند .طرفین که یکدیگر را با مشت ولگد مورد حمله قرار دادند وبهدا از طرف نیروهای امنیتی دستگیر ومحل قوماندانی امنیه انتقال شدند مردم شهر از مستی قوماندان محلی در شهر در هراس اند.انگیزه جنگ دوتن به ضبط مواد مخدر ارتباط دارد که درین اواخر حدود چهار هزار کیلو گرام تریاک ملکیت قوماندان ضبط ودر محضر هیئت حریق گردید. ومتضررین را نهایت عقده مند ساخت.
 
سفر سر پرست وزارت مبارزه با مواد مخدر  به چغچران. 
یکشنبه 29 میزان 1386 برابر با 21 سپتمبر 2007
طبق گزارش های واصله از چغچران مر کز ولایت غور صبح امروز شنبه محتر م جنرال خدایداد سر پرست وزارت مبارزه با مواد مخدر ومحترم عبدالکریم  رئیس عمومی ار گانهای محل دولت اسلامی افغانستان با یکتعداد همراهان شان  وارد چغچران مر کز ولایت غور شدند.هدف سفر ایشان بر رسی اوضاع امنیتی واداری ولایت غور وتلاش برای مبارزه با مواد مخدر عنوان شده است.در محفل که به این مناسبت دائر گردیده بود علاوه جنرال باز محمد احمدی والی ولایت یکتعداد از ولسوالان نیز صحبت کردند.سخنرانان ضمن تعهد به مبارزه علیه مواد مخدر ومتقابل بودن مسئولیت دولت وملت از دولت تقاضا نمودند تا بولایت غور طور شاید وباید توجه نموده  ازین بیشتر مردم غور را بفراموشی نسپارد.
 
کاربازسازی دیوار های استنادی مینارجام ولایت غور اغاز گردید
یکشنبه 29 میزان 1386 برابر با 21 سپتمبر 2007
به نقل از خبر گذاری باختر کار باز دیوار های استنادی منار جام ولایت غور آغاز گردید.دیوار های متذکره که قبلا" به ارتفاع 9 متر به خاطر جلوگیری از اسیب های ناشی از سیلاب اعمار گردیده بود دراثر سیلاب های اوایل سال جاری قسما" تخریب گردیده است .به گفته رئیس حفظ و ترمیم ابدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ کار بازسازی دیوار های محافظوی متذکره از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری اداره یونسکو اغاز یافته و قراراست تا دوماه اینده تکمیل گردد.مینار جام از جمله ابدات تاریخی کشور بوده و شامل میراث های فرهنگی جهانی نیز میباشد. این مینار در زمان سلاطین غورو در وقت حاکمیت سلطان غیاث الدین غوری در یکصدو هفتاد کیلو متری غرب شهر چغچران اعمار گردیده است.
 
 
دودستگاه برق آبی وآفتابی درولایت غور افتتاح گردید . چهار شنبه 25 میزان 1386 برابر با 17 اکتوبر 2007
با افتتاح دو دستگاه برق ابی و افتابی در مربوطات ولایت غور بیش از ششصد و پنجاه خانواده از نور برق مستفید گردیدند. رئیس برق ولایت غور   گفت این پروژه که بمصرف بیش از هشتصد و هشتادو سه هزار افغانی از بودجه دولت و ده فیصد سهم مردم در ولسوالی لعل و سرجنگل به بهره برداری سپرده شده مشکل بیش از ششصد و پنجاه خانواده را از نگاه نبود برق مرفوع نموده است . براساس یک خبردیگر : کارترمیم و جغل اندازی هفتاد و پنج کیلو متر سرک دو مرکز و ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور اختتام و دیروز به بهره برداری سپرده شد . محمد قاسم علم ولسوال لعل و سرجنگل ولایت غور به اژانس باختر گفت : این سرک که به کمک مالی مردم محل ترمیم و جغل اندازی گردیده است شانزده قریه را به ولسوالی لعل و سرجنگل وصل نموده که با ختم کاران مشکلات وسایط ترانسپورتی و رفت امد مردم مناطق مربوط را مرفوع گردانیده است
 .
قوماندان خیر محمد در پایحصار کشته شد. دو شنبه 23 میزان 1386 برابر با 15 اکتوبر 2007
طبق گزارش های واصله از ولسوالی تیوره ولایت غور خیر محمد قوماندان عملیاتی قوماندانی امنیه ولسوالی شهرک  ویکی از قوماندانان جهادی سابق صبح امروز دوشنبه در منطقه لرستانی منطقه پایحصار در اثر کمین افراد مسلح به قتل رسیده است.قوماندان خیر محمد با خانمش میخواست که در محفل عروسی یکی از دوستانش شرکت کند که مورد حمله قرار گرفت خودش جا بجا کشته وخانمش مجروح گردیده است. معلوم نیست این حمله از طرف مخالفین دولت صورت گرفته ویا مخالفین شخصی وی. به همه حال نیرو های امنیتی وارد منطقه شده اند تحقیق ورد یابی مظنونین ادامه دارد.
 
درولایت غور3240 کیلوگرام تریاک کشف شد
  دو شنبه 23 میزان 1386 برابر با 15 اکتوبر 2007
پولیس ولایت غور 3240 کیلوگرام تریاک را کشف وضبط نموده است.سمونوال عبدالرحمن سیدانی آمرامنیت قوماندانی امنیه ولایت غورگفت درنتیجه برخورد میان پولیس وقاچاقبران یک ساتمن پولیس کشته شد و3240  کیلوگرام تریاک بدست پولیس افتاد.منبع علاوه نمود،که بعدازبرخورد  ،پولیس با گروپ دیگری ازقاچاقبران مواجه شـــده وبعدازبرخورد مختصر یکعراده موترهمراه با 420 کیلوگرام تریاک بدست پولــــــیس افتاد وعاملین آن ازمحل فرار نمودند
 
مرض توبر کلوزویا سل در ولایت غور روبه افزایش است. 
پنجشنبه 19 میزان 1386 برابر با 11 اکتوبر 2007
محترم داکتر جمعه گل یعقوبی رئیس شفاخانه ولایتی ولایت غور از افزایش مرض توبر کلوز دران ولایت هوشدار داده است.وی دریک تماس تلیفونی با خبر گذاری تلویزیون آریانا گفته است با آنکه مراکز تشخیصیه بیماری سل در تمام ولسوالی های ولایت غور فعال وادویه مورد نیاز از طرف مؤسسات خارجی بدسترس مریضان قرار میگیرد با انهم این مریضی سالانه جان انسانهای زیاد را در ولایت غور میگیرد.وی افزود در شرائط فعی 818 تن در ولایت غور به مریضی سل مبتلا بوده که 80% ایشان را طبقه اناث تشکیل میدهد ودر سال جاری شش تن ازین مبتلایان جان باخته اند.یعقوبی از مؤسسات خارجی ودولتی تقاضا کرد تا قبل از فرارسیدن فصل زمستان تدابیر بهتر درین زمینه گرفته شود.