آرشیف

2019-1-31

جام غور

عبدالمجید صمیم، به عنوان رئیس فواید عامه غور گماشته شد

 
 عبدالمجید صمیم، از طریق رقابت آزاد برنامه CBR در بست رتبه دوم بحیث رئیس فواید عامه غور به کارش آغاز نمود.
آقای صمیم روز یکشنبه (۷ دلو ۹۷) از سوی حبیب الله رادمنش، معاون ولایت غور به کارمندان این اداره معرفی شد.
رئیس جدید فواید عامه غور هنگام معرفی اش وعده سپرد که با همکاری مسوولان این ولایت تلاش میکند تا خدمات بهتر را برای مردم انجام دهد.
پیش از این عبدالغفور حقیار، به عنوان سرپرست ریاست فواید عامه کار می کرد.
 
یکشنبه ۷ دلو ۱۳۹۷ برابر است با ۲۷ جنوری ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور