آرشیف

2018-9-21

جام غور

عبدالله عبدالله رييس اجراييه حکومت: گپ های من را کلان کاری تلقی نکنید ولی من در انتخابات آینده معاون هیچ کسی نخواهم بود

داکتر عبدالله که امروز در مراسم یادبود از هفتمین سالروز ترور استاد برهان الدین ربانی صحبت می کرد، آوازه ها را در خصوص این که در انتخابات ریاست جمهوری معاون یکی از نامزدان انتخاباتی خواهد بود، رد کرده گفت که در انتخابات آینده معاون کسی نخواهد بود.
وی گفت:"اگر من میگويم که من در یک تکت فردا معاون نمی باشم که این مسئله بسیار بر من واضح است، این را خدا ناخواسته کلان کاری تلقی نکنید و این را بی تفاوتی نسبت به سرنوشت هم تلقی نکیند.»
رییس اجراییه حکومت همچنان بایومتریک رای دهندگان را در روز انتخابات یک مسئله مهم و اساسی عنوان کرده، گفت که در روزهای آینده کمیسیون انتخابات، چگونگی استفاده از بایومتریک را اعلام خواهد کرد.

عبدالله عبدالله رييس اجراييه حکومت: گپ های من را کلان کاری تلقی نکنید ولی من در انتخابات آینده معاون هیچ کسی نخواهم بود