آرشیف

2018-10-26

جام غور

عامل بیشتر رویدادهای ترافیکی در ولایت غور کودکان زیرسن قانونی هستند

همین که به یکی از خیابان‌های شهر فیروزکوه پا بگذارید، چشم‌تان به کودکانی می‌خورد که پشت فرمان موتور یا موتری نشسته و در کمال آرامش در حال رانندگی‌اند.

آرامش رانندگان بی‌سند و زیر سن قانونی، شهروندان شهر را به شدت پریشان کرده است؛ زیرا هم شهروندان و هم مسئولان شفاخانۀ مرکزی فیروزکوه بر این باورند که عامل بیشتر رویدادهای ترافیکی کودکان‌اند.

به گفتۀ آنان، مدیریت ترافیک غور برای پیشگیری از رویدادهای ترافیکی و منع رانندگی افراد زیر سن قانونی، هیچ کاری از پیش نبرده است.

سرعت غیرمجاز، خرابی خیابان‌ها و نبود نشانه‌ها و چراغ‌های ترافیکی در سطح شهر از عوامل دیگر بروز رویدادهای ترافیکی در این ولایت خوانده شده است.

باشندگان غور می‌گویند که آمار حادثات ترافیکی در این ولایت هر روز در حال افزایش است.

محمدنصیر پارسا، سرطبیب شفاخانۀ مرکزی غور نیز می‌گوید، بیشتر افرادی که بر اثر رویدادهای ترافیکی به این شفاخانه فرستاده می‌شوند، زیر سن قانونی هستند.

به گفتۀ آقای پارسا، از آغاز سال جاری تا کنون، نزدیک به یک هزار تن در نتیجۀ رویدادهای ترافیکی به این مرکز مراجعه کرده‌اند که از این میان، بیش از ده تن جان باخته‌اند.

محمدیعقوب ابراهیمی، مدیر ترافیک غور وجود کودکان راننده در سطح شهر فیروزکوه را می‌پذیرد، اما به رادیو سرحد می‌گوید که آنان برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی و منع رانندگی کودکان از تمام توان‌شان بهره برده‌اند.

اما آقای ابراهیمی علت افزایش رویدادهای ترافیکی را در جای دیگری می‌بیند و بر این باور است که تراکم شهروندان در سطح شهر به دلیل برگزاری انتخابات مجلس، سبب افزایش رویدادهای ترافیکی شده است.

وقوع رویدادهای ترافیکی آن هم در ولایتی که کمترین امکانات رسیدگی به مجروحان یک حادثه را دارد، می‌تواند بسیار ناگوار باشد. شماری از مجروحان حوادث ترافیکی که اتفاقاً تعدادشان کم نیست، به دلیل کمبود یا نبود دستگاه‌های درمانی و پزشکان متخصص، به قطع عضو تن داده‌اند.

گزارش: معروف سعیدی
جمعه ۴ عقرب ۱۳۹۷