آرشیف

2019-9-3

جام غور

طیاره بی سرنشین در غور سقوط کرد

 

 

یک فروند طیاره بی سر نشین در شمال فیروزکوه، مرکز ولایت غور، در منطقه موسوم به غلمین سقوط کرد. 
دلیل سقوط این طیاره مشکل فنی عنوان شده است.
با آنکه طالبان محلی در منطقه غلمین ادعای سقوط این طیاره را دارند، اما با گذشت یک روز این گروه توانستند با قسمت های از طیاره عکس گرفته و در صفحات اجتماعی نشر نمایند.

وبسایت جام غور