آرشیف

2018-4-25

جام غور

طالبان ۵ مسافر را در شاهراه غور-هرات با خود بردند

طالبان مسلح ۵ تن از مسافرین را در منطقه دره تخت ولسوالی چشت ولایت هرات با خود بردند و با گذشت 24 ساعت از سرنوشت آنان خبری نیست.
سید کریم زاهد، ولسوال چشت ولایت هرات می گوید که این افراد مربوط به قوم هزاره بودند و میخواستند از غور به هرات بروند.
محمد مهدوی عضو شورای ولایتی غور و حاجی محمد کبیری ولسوال شهرک آن ولایت نیز ربودن افراد را توسط طالبان تایید کردند.
در هفته گذشته، طالبان مسافرین مسیر شاهراه غور-هرات که از قوم هزاره بودند، در منطقه بره خانه فیروزکوه به گلوله بستند که در نتیجه سه تن کشته شد و دو تن دیگر آنان زخم برداشتند.

دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷ برابر است با ۲۳ اپریل ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور