آرشیف

2015-9-2

جام غور

طالبان ۳ عضو شورای انکشافی را در شهرک ربودند

<p dir="rtl" justify;"="">چهارشنبه ۱۱ سنبله ۱۳۹۴ برابر است با ۲ سبتامبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

طالبان مسلح ۳ عضو شورای انکشافی منطقه سر چشمه ولسوالی شهرک را به دلیل نپرداختن پول شورا، ربودند.
مسوولان اداره محلی غور این رویداد را تائید می کنند و می گویند که طالبان به هدف بدست آوردن پول شورای انکشافی، اعضای این شورای را با خود بردند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور گفت، طالبان بعد از آنکه از گرفتن پول شورای انکشافی توسط اعضای آن اطلاع یافتن، سه تن از اعضای این شورا را ربوده و به منطقه خره سنگ آن ولسوالی انتقال داده اند.
شاه پسند پهلوی ولسوال شهرک در یک تماس تلیفونی به بخش خبر وبسایت جام غور گفت، این افراد پول شورای انکشافی را از بانک گرفته و جهت تهیه مواد پروژه به ولایت هرات فرستاده بودند و آنان میخواستند عازم هرات شوند که توسط طالبان دستگیر شدند. آقای پهلوی گفت، بزرگان قومی به هدف رهایی این افراد نزد طالبان رفته بودند، اما طالبان گفته تا زمانیکه فیصدی تعیین شده پول های شورای انکشافی را برای آنان ندهند، این افراد را رها نخواهند کرد.
گفتنیست که طالبان مسلح فیصدی هنگفت پول های شورای های انکشافی را از مردم میگیرند و این کار بیشتر در ولسوالی های غربی غور صورت میگیرد.