آرشیف

2018-3-7

جام غور

طالبان یک فرمانده ی شان را در غور کشتند

عبدالاحمد مشهور به خالد یکی از فرمانده هان مشهور طالبان شب گذشته توسط افراد ملا عمر "از فرماندهان محلی طالبان" در ولسوالی ساغر ولایت غور کشته شد.
خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت غور، عبدالاحمد مشهور به خالد را یکی از بدنام ترین اعضای گروه طالبان در ساغر عنوان نموده و افزوده است، خالد به عنوان ولسوال ملکی طالبان برای ولسوالی ساغر توسط افراد ملاعمر، ولسوال نظامی این گروه، کشته شده است.
در خبرنامه آمده است، که این قتل به دستور ملا احمدشاه، والی نام نهاد طالبان برای غور، صورت گرفته است.
 
چهارشنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۶ برابر است با ۷ مارچ ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور