آرشیف

2017-2-1

جام غور

طالبان یک زن و سه عضو فامیلش را ربودند

طالبان مسلح یک زن جوان و سه تن از اعضای فامیلش که باشنده غور هستند، در ولسوالی فارسی ولایت هرات ربودند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که این زن با شوهر، پدر و برادرش به قصد گرفتن طلاق از شوهرش که معتاد به مواد مخدر است، از راه هرات به غور در حرکت بود و در منطقه دو آب ولسوالی فارسی هرات از سوی طالبان ربوده شد.
آقای خطیبی می گوید که طالبان برادر فرزانه (زن ربوده شده) را به هدف اطلاع رسانی به ولسوالی ساغر، رها نموده، اما فرزانه با پدر و شوهرش در قید طالبان بسر میبرد.
به نقل از منبع، این رویداد دو روز قبل اتفاق افتاده و تا اکنون هم سرنوشت فرزانه، پدر و شوهرش نا معلوم است.
سخنگوی والی غور گفت، فرزانه ابتدا به محکمه ابتدایه ساغر جهت گرفتن طلاق مراجعه کرده و این محکمه به نفع شوهرش فیصله نموده بود، اما فرزانه به فیصله این محکمه  قناعت نداشت و استیناف طلب شده بود که به این هدف میخواست از راه شیندنند-هرات به ولایت غور سفر نماید.
 
چهارشنبه ۱۳ دلو ۱۳۹۵ برابر است با اول فبروری ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور