آرشیف

2018-2-15

جام غور

طالبان یک باشنده ولایت غور را به اتهام همکاری با دولت تیرباران کردند

طالبان یک باشنده ی ولسوالی تیوره ولایت غور را به اتهام همکاری با دولت تیرباران نمود.
محمداقبال نظامی سخنگوی پولیس غور میگوید که  فرد کشته شده عبدالرحیم نام دارد وباشنده منطقه سرتنگی ولسوالی تیوره می باشد که توسط افراد قوماندان سیف الرحمن، یکی از فرمانده های طالبان، به قتل رسیده است.
 
پنجشنبه ۲۶ دلو ۱۳۹۶ برابر است با ۱۵ فبروری ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور