آرشیف

2015-5-9

جام غور

طالبان چهار ولایت برای تسخیر چهارسده آمادگی میگیرند

یکشنبه 22 ثور 1394 برابر است با 10 می 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

طالبان ولایات سرپل،  بادغیس، فاریاب و غور که تعداد شان به ده ها جنگجو میرسد به هدف تسخیر ولسوالی چهارسده ولایت غور آمادگی میگرند.
مسوولان اداره محلی غور میگویند که این طالبان از چند روز به اینسو در اطراف ولسوالی چهارسده تجمعات وسیع به هدف حمله بر این ولسوالی را دارند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور گفت، رهبری حمله بر ولسوالی چهارسده را مولوی احمد شاه مسوول نظامی ۴ ولایت و مولوی عبدالقیوم معاون والی نام نهاد طالبان برای ولایت فاریاب به دوش دارند.
آقای خطیبی می گوید که نیروهای امنیتی در ولسوالی چهارسده به حد کافی وجود دارد و در صورت نیاز قوت های هوایی نیز همکاری میکنند.
در همین حال، گزارش ها از ولسوالی پسابند حاکیست که طالبان مسلح در حال آمادگی برای حمله بر این ولسوالی هستند.
اداره محلی غور می گوید که مولوی عبدالخالق والی نام نهاد طالبان از ولسوالی باغران ولایت هلمند به ولسوالی پسابند آمده و از سرگروپ های طالبان در ولسوالی های تیوره، دولینه، شهرک و پسابند خواستند تا افراد شانرا برای حمله بر این ولسوالی آماده سازند.
گشت و گذار طالبان و گروه های موسوم به داعش در مناطق مختلف ولایت غور نگرانی شهروندان آن ولایت را برانگیخته است، این شهروندان می گویند که سال روان از لحاظ امنیت نا امن ترین سال خواهد بود.