آرشیف

2023-9-10

جام غور

طالبان چندین باشنده غور را لت‌وکوب کرده و موترسایکل‌های‌شان را آتش زدند

منابع محلی در غور می‌گویند که جنگ‌جویان طالبان چندین باشنده این ولایت را لت‌وکوب کرده و موترسایکل‌های‌شان را به آتش‌ کشیده‌اند.

منابع روز سه‌شنبه، ۱۴ سنبله، می‌گویند که طالبان در منطقه سینی ولسوالی پسابند ولایت غور چندین باشنده این ولسوالی را به اتهام جمع‌آوری و فروش گیاه یامه لت‌وکوب کرده‌اند.

یک باشنده محل که نمی‌خواهد از او نامی گرفته شود، می‌گوید که جنگ‌جویان طالبان خودشان از کوه گیاه یامه را جمع‌آوری کرده و سپس به فروش می‌رسانند، اما مانع باشنده‌گان محل برای جمع کردن یامه شده و حتا مردم را لت‌وکوب می‌کنند.

یامه گیاه کوهی است که به‌گونه وافر در ولایت غور وجود دارد که طالبان از آن در تولید مواد مخدر نوع شیشه از سال‌های پسین به این‌سو استفاده می‌کنند.

این گروه پس از تسلط‌شان بر افغانستان، بارها ادعا کرده‌اند که کارخانه تولید مواد مخدر را در غور کشف و حریق کرده‌اند.