آرشیف

2015-7-30

جام غور

طالبان پنج کار گر در ولایت غور اختطاف کردند

پنجشنبه ۸ اسد ۱۳۹۴ برابر است با ۳۰ جولای ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

پنج کارگر از یک مکتب در ولسوالی پسابند ولایت غور از سوی طالبان مسلح مخالف دولت اختطاف گردیده اند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که این افراد مصروف اعمار مکتب متوسطه نورک ولسوالی پسابند بودند که روز گذشته توسط طالبان ربوده شدند. آقای خطیبی گفت، این پنج تن شامل چهار کارگر و یک معمار بودند. این درحالی است که سال گذشته سه کارگر یکی از پروژه های ساختمانی در ولسوالی چهارسده توسط طالبان در مسیر راه از موتر پائین و بعدا کشته شدند.