آرشیف

2017-5-5

جام غور

طالبان مسلح لحظات قبل منزل فضل احمد خان والی اسبق غور را، در ولسوالی شهرک منطقه سیاه خاک محاصره کردند.

گزارشهای دقیق از محل میرسانند که دراین درگیری که همین اکنون هم به گونه تن به تن جریان دارد یک محصل که برای سپری کردن رخصتی به خانه اش رفته بود، جان باخته است.

یک منبع معتبر که نخواست نامش گرفته شود میگوید: که تا هنوز هیچ اقدام از طرف دولت برای دفع این حمله صورت نگرفته است.
تلاش کردیم تا نظر ولسوال این ولسوالی را نیز داشته باشیم اما موفق به این کار نشدیم.

 تعقیب دوم:
ادامه خبر قبلی

طالبان منطقه "سیاه خاک" ولسوالی شهرک را به تصرف شان در آوردند.

منابع معتبر دولتی میگویند تنها افراد مسلح مربوط به فضل احمد خان والی اسبق ولایت غور، منطقه را ترک گفتند ودیگر همه چیز درمحل باقی مانده است.

این منابع میگویند که تعداد طالبان حمله کننده بر این محل به بیش از 150نفر میرسیدند.