آرشیف

2018-10-26

جام غور

طالبان مدیر ثبت احوال نفوس شهرک را تیرباران کرد

طالبان عبدالسلام، مدیر ثبت احوال نفوس ولسوالی شهرک ولایت غور را در نزدیک منزل اش تیرباران کردند.
یک‌منبع امنیتی در ولسوالی شهر می گوید که این رویداد بعد از چاشت روز جمعه زمانی به وقوع پیوست که طالبان این کارمند دولت را از خانه اش بیرون نموده و بعدا وی را به گلوله بستند.

جمعه ۴ عقرب ۱۳۹۷ برابر است با ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور