آرشیف

2019-1-2

جام غور

طالبان در غور یک سرباز ارتش را کشتند

مسوولان اداره محلی غور می گویند که طالبان یک سرباز ارتش در مسیر شاهراه غور- هرات ربودند و دو روز بعد جسد اش از منطقه دره تخت پیدا شد.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید این سرباز دو روز پیش توسط طالبان در منطقه دره تخت مسیر شاهراه غور_ هرات از موتر پایین و به جای نامعلوم منتقل شده بود که امروز جسد اش از این ساحه یافت شده است.

این سرباز ارتش باشنده اصلی قریه کندیوال مربوط فیروزکوه بوده و جسد اش به شفاخانه ولایتی غور منتقل شده است.

مسیر شاهراه غور-هرات قبل از این نیز شاهد واقعات مرگبار عابرین بوده است و از چند سال به اینسو مناطق مرغه ولسوالی شهرک الی چشت ولسوالی هرات تحت تسلط طالبان قرار دارد.

چهارشنبه ۱۲ جدی ۱۳۹۷ برابر است با ۲ جنوری ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور