آرشیف

2018-7-23

جام غور

طالبان در غور کارکنان صحی را ربودند

طالبان در ولسوالی دولتیار ولایت غور، امبولانس شفاخانه ولسوالی لعل و سرجنگل را با ۴ تن سرنشین که دوتن آنان زنان بوده، ربودند.
داکتر جمعه یعقوبی، رییس صحت عامه غور، با تایید این خبر می گوید که طالبان بشمول دو زن ۴ تن را با خود بردند، اما وی گفت که هویت دو زن تا حال مشخص نیست آنان کارکنان کدام اداره هستند.
داکتر یعقوبی می گوید که کارکنان صحت افراد بیطرف هستند و هدف آنان ارایه خدمات صحی برای عموم مردم است، وی از بزرگان و متنفذین خواست تا در رهایی این افراد آنان را همکاری نمایند.
طالبان صبح امروز این موتر را با سرنشینان آن از منطقه کورک ولسوالی دولتیار بطرف شمال آن ولسوالی بردند.
 
دوشنبه اول اسد ۱۳۹۷ برابر است با ۲۳ جولای ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور