آرشیف

2015-8-15

جام غور

طالبان در غور به هدف بیعت گرفتن برای جانشین ملا عمر آمادگی میگیرند

شنبه ۲۴ اسد ۱۳۹۴ برابر است با ۱۵ اگست 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مولوی عبدالخالق والی نام نهاد طالبان در ولایت غور و تعداد از طالبان ولایات جنوبی در آن ولایت به هدف بیعت گرفتن برای جانشین ملا عمر، تلاش میکنند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید، که از چند روز به این سو طالبان در ولسوالی های پسابند، تیوره، دولینه و شهرک به رهبری مولوی عبدالخالق والی نام نهاد این گروه در ولایت غور تلاش دارند تا گرد همایی های را جهت بیعت گرفتن برای جانشین ملا عمر تشکیل دهند.
آقای خطیبی گفت، برای این کار علاوه بر طالبان منطقه، طالبان ولایات جنوبی نیز به این ولسوالی ها آمده اند.
از سوی هم تعداد از باشندگان غور تحرکات طالبان را در ولسوالی های یاد شده تائید میکنند، اما می گویند که طالبان در پی سرباز گیری هستند و احتمال حمله بر پایگاهای دولتی میرود.