آرشیف

2022-6-22

جام غور

طالبان در غور با اعمال زور افراد خودشان را در موسسات می‌گمارند

منابع محلی در ولایت غور می‌گویند که طالبان با اعمال فشار افراد مورد نظر خودشان را در موسسات غیردولتی می‌گمارند.

منابع در ولایت غور روز چهارشنبه، ۱ سرطان، می‌گویند که طالبان بارها به مسوولان موسسات غیردولتی گفته‌اند که حق ندارند بدون اجازه آنان کارمند استخدام کنند.

به گفته منابع، مسوولان موسسات نیز به علت ترس از طالبان بارها در بست‌های اعلام‌‌شده افراد مورد نظر آنان را به کار گماشته‌اند.

در همین حال، جوانان و باشنده‌گان ولایت غور می‌گویند که بارها برای استخدام در موسسات مراجعه کرده و حتا آزمون‌های رقابتی را نیز با موفقیت پشت سر گذرانده‌اند؛ اما به‌جای آنان افراد دیگری استخدام شده‌اند.

برخی از مسوولان موسسات غیردولتی در ولایت غور در صحبت با روزنامه ۸صبح، اعمال فشار از سوی طالبان در استخدام کارمندان محلی‌شان را تأیید می‌کنند‌.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان نه تنها در نهادهای غیردولتی بلکه در ادارات دولتی نیز افراد خودشان را به‌گونه غیرقانونی استخدام کرده‌اند.